2019-05-23

Externa nyheter

Hård kritik mot EU:s utsläppsrättssystem

Samtidigt som världen måste minska sina utsläpp kraftigt de närmsta åren för att hejda klimatförändringarna har EU:s kanske viktigaste verktyg för att påverka utsläppen stora bekymmer. Det kostar alldeles för lite att göra stora koldioxidutsläpp, menar kritiker.

EU:s system för handel med utsläppsrätter skapades i syfte att minska EU-ländernas klimatpåverkande utsläpp. Tanken med systemet är att det ska kosta så pass mycket för företag att släppa ut växthusgaser att de istället börjar investera i klimatvänligare lösningar.

Läs hela artikeln hos SVT.