2018-09-28

Externa nyheter

Hård kritik mot Sverige – samer måste få inflytande över exploatering av natur

Sverige har vid flera gånger tidigare fått internationell kritik av FN för sin behandling av samerna, men nu kommer kritiken från högre instans än tidigare, enligt SVD. 47 utrikesministrar i Europarådets ministerkommitté uppmanar Sverige att ge samer inflytande över beslut som rör exploatering av natur inom renskötselområdet. Samtidigt får statens skogsbolag Sveaskog hård kritik för hur de bedriver skogsbruk på samernas mark.

Europarådet menar att flera saker måste åtgärdas omedelbart av Sverige. Urfolket samerna måste bland annat få större inflytande på myndigheters beslut om exploatering av mark inom renskötselområdet. Det kan till exempel gälla vid gruvor eller vindkraftverk och det är en fråga som har stor betydelse. Enligt Svenska Dagbladet planeras 9 av 10 framtida exploateringar att ske i traditionellt renbetesland.

Läs hela artikeln här.