2012-05-21

Externa nyheter

Hårdare regler på gång för utsläppsrätter

Det främsta styrmedlet för att minska utsläppen av växthusgaser kan vara verkningslöst. Företagen inom handelssystemet har konstant blivit tilldelade fler gratis utsläppsrätter än de haft behov för. Nu går vi mot en ny handelsperiod med hårdare regler, men då finns gamla rätter sparade på hög.

Läs hela