2013-10-10

Externa nyheter

Härnösand vill bli centrum i hela Sverige

Härnösands vill samordna utvecklingen av näringsliv och affärer för vindkraften i hela landet när det gäller vindkraft. Kommunen ansöker om detta hos Energimyndigheten och har stora möjligheter att få ja.

Läs hela