2012-06-15

Externa nyheter

HaV föreslår områden för vattenstrategi

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, presenterar nu sitt förslag om vad en svensk vattenstrategi bör innehålla. Biologisk mångfald, minskad övergödning och hållbart fiske är de tre viktigaste målen de närmaste åren, säger generaldirektör Björn Risinger.

Läs hela