2009-12-03

Externa nyheter

Haveriutredning har startat

Haveriutredning har startat

Inspektion av rotorbladet i Smedjeholmen.

I början av november lossnade ett rotorblad på ett vindkraftverk i Smedjeholmen utanför Falkenberg. Vindkraftverket är 18 år gammalt och av typen Vestas V27 med en effekt på 225 kW.

Energimyndigheten, Svensk Vindkraftförening och Svensk Vindenergi beslutade att starta en haveriutredning och det första mötet var den 1 december. Finansiering av utredning sker genom nämnda organisationer.

Konsultföretaget Exova i Linköping har anlitats för att utreda orsaken till varför rotorbladet föll ner från vindkraftverket.

Vestas har börjat med att utreda orsaken till haveriet och parallellt kommer också Exova och CMA Skadekonsult att göra egna utredningar.

Syfte och mål

Syftet med utredningen är att klarlägga vilka de tekniska orsakerna till haveriet var. Utredningen ska också utmynna i en rapport och förslag på åtgärder om förbättringar så att inte liknande haverier ska inträffa i framtiden.

Målet är att bidra till att underlätta för vindkraftens utbyggnad i landet.

Slutrapport senast den 28 februari 2010.

I referensgruppen ingår:

* Jan-Åke Jacobson, Svensk Vindkraftförening
* Monica Bracco, Svensk Vindenergi
* Susanna Widstrand, Energimyndigheten
* Karin Liinasaari, Vindkraftcentrum Strömsund
* Keld Mortensen, Vestas (tillverkare av vindkraftverket)
* Arbetsmiljöverket
* Marcus Claseryd, Exova
* Ulf Bergström, Exova
* Timar Gustavsson, Vindkraft i Falkenberg (ägare av vindkraftverket)
* Christer Andersson, CMA Skadekonsult

För mer information kontakta Jan-Åke Jacobson, tel 070 – 640 57 59.