2019-03-15

Externa nyheter

HaV:s förslag till havsplaner på granskning i tre månader: ”Möjlighet för alla att kommentera”

I december ska Havs- och vattenmyndigheten, HaV, överlämna slutliga förslag till nationella havsplaner till regeringen, en för Västerhavet, en för Östersjön och en för Bottniska viken. Men, fram till 14 juni får alla som vill möjlighet att komma med synpunkter på HaV:s förslag.

– Granskningen är det sista steget där vi tar in kommentarer på vårt förslag, tidigare har vi haft både en avstämning och ett samråd. Vi välkomnar alla kommentarer och skickar sedan med dem till regeringen tillsammans med våra slutliga förslag till havsplaner, säger Thomas Johansson, enhetschef på HaV.­­..

Text hämtad från HaV.