2019-06-12

Externa nyheter

Havsbaserad vindkraft kan lösa Sydsveriges elbrist

I Havs- och Vattenmyndighetens förslag till ny havsplanering som nyligen presenterades har tidigare inlagda förslag till energiproduktionsytor huvudsakligen tagits bort, skriver Matthias Rapp och uppmanar regeringen att agera.

Regeringen skriver i det 73-punktsprogram man kommit överens med L och C om vikten av en ökad andel förnybar energiproduktion. Havsbaserad vindkraft är en åtgärd som regeringen med fördel kan prioritera genom att ge plats för havsbaserad vindkraft i havsplanerna. Alla elkonsumenter måste kunna lita på att svensk elförsörjning blir 100 procent förnybar. Inte minst då kunder och investerare kräver ett så lågt koldioxidavtryck som möjligt. Havsbaserad vindkraft har en nyckelroll att spela här, inte minst i södra Sverige som idag har de högsta elpriserna och kraftkapacitetsbrist. Näringslivet och kommuner i Sverige saknar en klar prioritering från regeringen av energiområden till havs i södra Sverige.

Läs hela debattartikeln på Second-Opinion.se.