2015-01-20

Externa nyheter

Havsbaserad vindkraft på frammarsch

Ingenstans i världen satsas så mycket på havsbaserad vind som i Europa. På fem år har kapaciteten fyrfaldigats. Men utvecklingen är inte problemfri – bland annat oroar effekterna på fågellivet. Den havsbaserade vindkraften har tagit Europa med storm de senaste åren. Nio av tio havsbaserade vindkraftverk finns i våra europeiska hav – och majoriteten av dem i Nordsjön, framför allt runt Storbritannien.

Lyssna till programmet