2021-02-19

Externa nyheter

Havsbaserad vindkraft snabbar på övergången till förnybart

Regeringens plan att sänka anslutningsavgifterna för havsbaserad vindkraft välkomnas förstås av vindkraftsbranschen. Och för Sveriges bästa är förslaget om en sänkt anslutningsavgift positivt. Havsbaserad vindkraft ger betydligt mer el per vindkraftverk än landbaserad.

Läs hela artiklen på Vindkraftcentrum