2013-04-09

Externa nyheter

Havsbotten rekas för vindkraftspark

Borrningen som görs mellan 12 och 13 kilometer utanför kusten är enbart för att undersöka förhållanden för mätmasten. När och om parken av vindkraftverk ska sättas upp måste motsvarande geotekniska undersökningar genomföras för varje enskild position.

Läs hela