2012-09-03

Externa nyheter

Havsbullret kartläggs

Fartygstrafik och anläggningsarbeten i havet bullrar så mycket att både fiskens och däggdjurens naturliga beteende rubbas. Därför startar nu EU:s Östersjöländer för första gången en gemensam, heltäckande, bullermätning i havet.

Läs hela