2014-09-11

Externa nyheter

Havsenergi kan växa enormt

SKF tror vid sidan av sol- och vindkraft, där störst tillväxt är prognostiserad i segmentet förnyelsebar energi kommande år, på havsenergi. Det sade Bernd Stephan, ansvarig för förnyelsebar energi på SKF inom divisionen Strategic Industries, på onsdagens kapitalmarknadsdag.

Läs hela