2017-07-14

Externa nyheter

Havsenergi som komplement till förnybara energiresurser

Energimyndigheten har lagt en ny strategi för havsenergi vilken ska vidareutveckla Sveriges kompetens inom området, samt uppmuntra och bidra till en högre grad av samarbete mellan aktörer på marknaden.

Läs mer här