2021-05-07

Externa nyheter

Havsplaner för vindkraft gamla i förtid

De områden som pekas ut som möjliga för havsbaserad vindkraft i Sveriges kommande havsplanering bygger på en föråldrad tekniksyn. Därför är de onödigt små. Det anser forskare och branschorganisationen Svensk vindenergi.

– Tekniken hade sprungit ifrån utredarna redan för några år sedan, säger Sara Fogelström vid Chalmers tekniska högskola.

Läs artikeln från TT/Omni.