2019-08-27

Externa nyheter

Havsplaneringen får kritik för glädjekalkyler

Havs- och vattenmyndighetens förslag på hur olika intressen ska samsas om havet ger såpass lite utrymme åt vindkraften att målet för förnybar energi hamnar utom räckhåll, anser kritiker. Dessutom är myndighetens beräkningar för optimistiska, enligt Energimyndigheten.

Läs artikeln från Altinget.