2012-03-16

Externa nyheter

HD prövar vindkraftsbeslut

Planerna på att bygga vindkraft i Hanöbukten vid Skånes östkust kommer att prövas av Högsta domstolen (HD).

Läs hela