2015-09-11

Externa nyheter

Heidi är "Till Havs" nya projektledare

Undersköterskan som blev fackligt och politiskt förtroendevald, vidareutbildade sig inom media och kommunikation och som jobbat i sju år för Region Skåne har fått ett nytt jobb. Numera är Heidi Laine Lundgren projektledare för Till Havs.

Läs hela