2016-11-14

Externa nyheter

Hela branscher kommer att försvinna om de inte snabbt ställer om

Vi har vant oss vid att digitaliseringen driver disruptiva innovationer som plötsligt vänder upp och ner på affärsmodeller i hela branscher. Det är ett intecknat skeende. Det nya är att det man fram tills nu har kallat hållbarhetsarbete har samma effekt. Hållbara transporter, hållbar produktion och hållbar tillväxt är inte bara önskvärt utan det enda affärsmässigt möjliga alternativet.

Hela branscher kommer att försvinna om de inte snabbt ställer om. Miljövänligt är snart inte det dyra alternativet utan det billigaste. Marknadsekonomi och handel är inte problemet, utan den enda lösningen.

Läs mer här