2017-08-31

Externa nyheter

Helsingborg bäst på miljö

I Helsingborg går miljö och tillväxt hand i hand. Kommunen har prisats för båda. Ett framgångsrecept är att alla är med på tåget för att vara ledande i landet och kunna erbjuda invånarna hög livskvalitet.

Läs mer här