2017-07-04

Externa nyheter

Helt förnyelsebart elsystem utreds på Gotland

Regeringen gav i dag Energimyndigheten i uppdrag att utreda hur Gotland kan få ett helt förnybart energisystem. Energiminister Ibrahim Baylan (S) säger att han vill att Gotland ska gå före resten av landet när det handlar om förnyelsebar energi. – Riksdagen har ju beslutat att Sverige ska ha ett helt förnyelsebart elsystem 2040, säger Ibrahim Baylan (S), jag vill att Gotland blir det område i landet som använder sig av det nya, helt förnyelsebara energisystemet, säger han.

Läs mer här