2021-03-29

Externa nyheter

Hexicon och Aker Offshore Wind undersöker möjligheterna för flytande vindkraft längs Sveriges kuster

Hexicon och Aker Offshore Wind har ingått ett samutvecklingsavtal för att undersöka möjligheterna att genomföra flytande vindkraftsprojekt utanför Sveriges kuster som skulle kunna generera flera gigawatt förnybar energi och stödja Sveriges mål att nå klimatneutralitet.

Läs nyheten i SvD.