2016-04-07

Externa nyheter

Hexicon tillförs 25 MSEK genom övertecknad nyemission

Hexicon AB har framgångsrikt genomfört en nyemission på 25 MSEK för att säkra utvecklingen av bolagets innovativa teknik för havsbaserad vindkraft på stora djup.

Läs hela