2011-04-18

Externa nyheter

Hinder i vägen för alternativ el

Allt fler har gått med i vindkraftskooperativ som har sina egna vindkraftverk.  Men skatteregler och lokalt motstånd sätter käppar i hjulen för vindkraften. Debatt mellan Åsa Romson (MP) och Cecilie Tenfjord-Torftby (M).

Lyssna till inslag