2017-04-24

Externa nyheter

Historisk dag för Storbritannien

Fredagen blev en historisk dag i Storbritannien. Stenkolets hemland använde inte en enda bit av det fossila bränslet, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg.  Storbritannien har mer havsbaserad vindkraft än något annat land och solkraft som motsvarar sju kärnkraftsreaktorer.

Läs mer här.