2012-11-14

Externa nyheter

Historiska reportage om vindkraften

I jakten på miljövänlig energi så planeras och byggs det vindkraft för fullt. Men inte utan protester. Omkringboende, kommuner och ofta försvarsmakten försöker stoppa vindkraftsprojekt. Hanöbukten, Öland, Sundsvall, Östersund, platserna är många där snurrornas placering diskuteras. SR Minnen tittar tillbaka på vindkraftens historia.

Läs hela