2015-12-11

Externa nyheter

Historiskt låga elpriser gynnar kunderna

Priserna speglar den utveckling vi nu har sett under ett antal år. Vi har haft ett antal år med hög nederbörd, ökad elproduktion från vindkraft samt en stabil elproduktion från de övriga kraftslagen. Även priserna på CO2, kol och gas har legat på en mycket låg nivå vilket påverkar de nordiska elpriserna nedåt berättar Daniel Andersson, analytiker på Energimyndigheten.

Läs hela