2016-03-02

Externa nyheter

Hög expertis vid nedmontering av vindkraftspark

När Vattenfall avvecklade Yttre Stengrund krävdes det en hög expertis för att allt skulle gå som planerat. För arbetet anställde Vattenfall bland andra Connected Wind Services.

Läs hela