2012-02-13

Externa nyheter

Hög nettoexport då användningen av el minskade under 2011

Ett varmt 2011 minskade elanvändningen i framförallt bostadssektorn. Samtidigt var produktionen av el i något högre än under 2010 vilket gav ett överskott på 7,2 TWh som nettoexporterades till andra länder. Det visar ny preliminär elstatistik från Energimyndigheten över helåret 2011. Det är återigen vindkraften som ökat mest under året.

Läs hela