2018-01-29

Externa nyheter

Hög tid att förändra miljöbalken – annars riskeras viktiga samhällsintressen

Miljöbalkens tillämpning har lett till krångliga tillståndsprocesser som bromsar investeringar och nya projekt i Sverige. Frågor om miljö och hållbarhet är oerhört viktiga, men samhällsnyttan och rättssäkerheten måste få en tydligare plats i miljöbalken för att Sverige ska kunna behålla och locka nya investeringar. Det skriver Pia Pehrson och Björn Eriksson från Foyen Advokatfirma.

Läs mer här