2017-03-10

Externa nyheter

”Höga priser på koldioxid ger mer förnybar elproduktion”

Höga priser på koldioxid ska ge mer förnybar elproduktion och större export av svensk el. Detta menar Energimyndigheten som genom sina långsiktiga scenarier visar att priserna på utsläppsrätter för koldioxid och fossila bränslen spelar stor roll för framtidens elmarknad.

Lär mer här.