2018-04-03

Externa nyheter

Högre elpriser väntas i söder

Kanske har konsumenter och industrier vant sig vid tanken på olika elpriser i olika delar av landet, skriver Ny Tekniks reporter Linda Nohrstedt. Vindkraft i norr och högre elpris i söder.

 

Läs mer här