2015-01-15

Externa nyheter

Högrest transport väckte uppmärksamhet

Under onsdagen passerade ett ekipage i Öresund som väckte en del uppmärksamhet. Det fartyg  som drog själv transporten heter Union Ruby och är flaggat i Belgien, enligt sjöfartssajten Marinetraffic. Hemmahamn för bogserbåten är Antwerpen.

Läs hela