2012-01-24

Externa nyheter

Högskolan på Gotland svenskt center i internationellt vindkraftsnätverk

Högskolan På Gotland har genom ämnet Energiteknik blivit svensk nod i The European Academy for Wind Energy, EAWE www.eawe.eu. EAWE startade 2004 och är Europas ledande nätverk inom vindkraftsområdet med flera betydande lärosäten som medlemmar.

Läs hela