2013-04-04

Externa nyheter

Holländskt energinätverk på besök för att ta intryck av Sverige

Ett trettiotal politiker, investerare och energibolagsrepresentanter besökte nyligen Danmark och Sverige på en tre dagar lång studieresa för att lära mer om hur de båda länderna lyckats komma dit de är idag när det gäller förnyelsebar energiproduktion. Grontmij Sverige, som stod för en programpunkt, arrangerade en workshop i Malmö där deltagarna fick ta del av svenska erfarenheter inom bioenergi.

Läs hela