2012-04-24

Externa nyheter

Holmen Energis vd förspråkar utbyggd vattenkraft

Utred möjligheten att bygga ut någon av de fyra svenska nationalälvarna. Kanske Vindelälven eller Kalixälveln och bygg nya kärnkraftverk. Det säger Arne Wallin, vd för Holmen Energi.

Läs hela