2019-12-12

Externa nyheter

Holmen vill bygga vindkraftspark för 1,3 miljarder kronor

Skogsbolaget Holmen avser att bygga en vindkraftspark på egen mark utanför Skellefteå. Investeringen uppgår till 1,3 miljarder kronor, enligt ett pressmeddelande.

Blåbergsliden vindkraftspark ska omfatta 26 vindkraftverk med en total effekt om 143 MW. Parken uppförs i samarbete med GE Renewable Energy och beräknas tas i drift 2021.

Läs artikeln från Di