2018-02-26

Externa nyheter

Höörs kommun överklagar beslut om vindkraftverk

Länsstyrelsen menar att ett vindkraftverk i Maglasäte inte utgör en påtaglig skada för friluftslivet och godkänner företaget Billyvinds överklagan. Nu överklagar Höörs kommun ärendet till mark- och miljödomstolen.

Läs mer här