2017-11-13

Externa nyheter

Hopp och förtvivlan på klimatmöte

Frågan om världsherraväldet avhandlas indirekt vid klimatmötet i Bonn. Hopp och förtvivlan. FN:s pågående klimatmöte i Bonn (COP 23) står för både och.
Hoppet är att man kommit långt med förnybar energi i världen sedan mötet i Köpenhamn 2009, att det bindande Parisavtalet undertecknats och att Kina numera är med på att bekämpa klimatförändringarna. Förtvivlan består i att åren går och att det faktiskt kan vara för sent.

 

Läs mer här