2017-05-23

Externa nyheter

Hopp om bris för vindbransch i kris

Vindkraftskrisen är inte över, men ett hotande tvärstopp i utbyggnaden kan ha avvärjts. Anledningen är regeringens nya mål om förnybar el och utländskt kapital väntas stå för en stor del av de investeringar på uppemot 70 miljarder kronor som krävs.

Läs mer här.