2012-10-03

Externa nyheter

Hotell Höga Kusten har köpt ett eget vindkraftverk

På det här sättet blir vi inte så beroende av elpriset. Vi har direktverkande el i dag och har behövt göra något åt vår situation. Det faller så väl ut att det här vindkraftverket producerar ungefär lika mycket som vi gör av med, eller något mer. Överskottet ska vi sälja på elmarknaden, säger vd Mats Löfroth.

Läs hela