2013-10-11

Externa nyheter

HS Kraft AB och Havgul clean energy AS har ingått avtal om gemensam vindbruksanläggning

HS Kraft AB, e n av de ledande samhällsutvecklarna i Sverige genom vindbruk, och Havgul clean energy AS, ett norskt utvecklingsbolag inom förnyelsebar energi i Sverige, Norge och USA, har ingått avtal om att gemensamt utveckla och bygga en modern och högpresterande vindbruksanläggning väster om Skillingaryd och Vaggeryd i Vaggeryds kommun, Småland – Vaggeryds Vindbrukspark.

Läs hela