2012-11-28

Externa nyheter

Hundratals norska miljoner till svensk vindkraft

Sedan årsskiftet är stödsystemet gemensamt mellan de två länderna. Det har visat sig att det är svenska producenter av vindkraft, småskalig vattenkraft och bioeldad kraft som tjänar på samarbetet med Norge. Under det första året av den gemensamma marknaden har mellan 200 och 240 miljoner svenska kronor gått från Norge till Sverige, säger Gustav Ebenå, enhetschef på Energimyndigheten.

Läs hela