2019-03-28

Externa nyheter

Hur blir vi 100 procent förnybara?

Att ersätta fossila energikällor med förnybar energi är fullt möjligt idag. Tekniken finns. Det är ett mycket effektivt sätt att begränsa ytterligare temperaturökningar och förbättra luftkvaliteten. 

Swecos Urban Insight-rapport The Limits to Renewable Energy analyserar vilka lösningar som krävs för att säkerställa att förnybara energikällor fullt ut kan ersätta traditionella energisystem för el, uppvärmning och transport. En övergripande systemstrategi för att integrera förnybar energi behövs – istället för att förlita sig på en sektorsspecifik strategi.

Nyhet från Industritorget. 

Läs rapporten från Sweco: www.swecourbaninsight.com/urban-energy/the-limits-to-renewable-energy/