2013-10-28

Externa nyheter

Hur bra syns vindkraftverken över Siljan?

Hur bra syns vindkraftverken
i Moratrakten på andra sidan Siljan? Det har varit en het fråga under flera år. Nu vet vi – eller kanske inte? 34 727 foton skulle ge svaret. Den bitvis infekterade frågan kring om vindkraftverk förstör utsikten skulle få sitt svar i den mycket gedigna utredning som totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, har gjort på uppdrag av Dala Vind och länsstyrelsen och som Energimyndigheten har betalt.

Läs hela