2010-09-30

Externa nyheter

Hur högt är ett vindkraftverk?

Vad döljer sig innanför vindkraftverkets port? Och hur är det egentligen med längden? Elever från Byskolan i Södra Sandby vet nu det mesta om hur den gröna elen blir till.

Läs hela