2011-10-07

Externa nyheter

Hur mycket bullrar det i Östersjön?

Forskare ska mäta buller i Östersjön för att försöka ta reda på hur fiskar och sälar påverkas. I dag vet man väldigt lite om ljudnivåerna i havet och om de kan bli så höga att de stressar fiskar så att de växer sämre eller inte kan reproducera sig. Det låter en hel del under vattenytan i våra hav, framförallt kommer det höga ljud från fartygstrafiken, men även från byggnation av till exempel vindkraftsparker.

Läs hela