2017-04-05

Externa nyheter

Hur påverkas bankerna efter prisfallet på elcertifikat?

Det har varit ett dramatiskt fall för vindkraftsproducenternas intäkter från el och elcertifikat. Från drygt 64 öre/kWh under 2006-2010 till nuvarande ca 25 öre! Hur påverkar detta bankernas agerande och beslut vid kreditgivning? Fredrik Gustavsson, Client Executive Energy Sector på Swedbank, Kristo er Lüthi, vice VD på Ekobanken och Ulf Lindahl, vice President på DNB Bank berättar hur deras kunder drabbats och vilka förändringar som bör göras. 

Läs mer här.