2013-11-25

Externa nyheter

Hur påverkas tumlare av vindkraft till havs?

Ett omfattande forskningsprojekt ska ta reda på hur den utrotningshotade tumlaren påverkas av byggande av havsbaserade vindkraftsparker. Initiativet har tagits av Vattenfall som också vill titta på vilka åtgärder som kan minimera negativ påverkan på djuren under byggtiden.

Läs hela