2018-02-13

Externa nyheter

Hur ska vindkraftverks livslängd förlängas?

Arbete pågår med att ta fram en internationellt gångbar vägledning för hur man ska kunna förlänga livstiden för existerande vindkraftverk.

Läs mer här